E-val i Norge

Norge planerar en pilot av ett elektroniskt röstningssystem över Internet för utvalda försökskommuner under 2011.

Utvärderingen av E-valg 2011 projektet ska ge Stortingen ett beslutsunderlag för om elektronisk röstning ska införas för hela norska nationen. Det finns en vision om att detta ska kunna ske till valet 2017.

Information på engelska:
http://www.regjeringen.no/en/dep/krd/kampanjer/election_portal/electronic-voting.html?id=437385

Information på bokmål (det finns även en länk till sidor på nynorsk för de som föredrar det):
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/valg/elektroniskstemmegivning.html?id=437385

Det unika med detta projekt är att man har som ambition att medborgarna ska kunna rösta hemifrån från sina egna datorer.

Den stora utmaningen är hur man ska kunna garantera säkerhet, integritet och valhemlighet när medborgarnas datorer inte nödvändigtvis går att lita på. Några namnkunniga estninska kryptologer beskriver ett förslag till teknisk lösning för detta i följande rapport:
http://eprint.iacr.org/2010/195.pdf

Vad finns det för vision om e-val i Sverige?

/Lars J

0 kommentarer :: E-val i Norge

Skicka en kommentar