Rätt säkerhet – på liv och död?

Vad är egentligen riskanalyser bra för? Att analysera sina risker låter lite navelskådande. Möjligen även en smula pessimistiskt.

Vi som arbetar inom säkerhetsområdet, både i linjeroller och som konsulter, arbetar ständigt med att argumentera för vårt eget hjärtebarn, säkerhetens betydelse i verksamheten.

Efter många år inom sjukvårdsektorn har jag sett och till del även börjat uppskatta den krassa prioriteringen. Något tillspetsat: Välj mellan hög säkerhetsnivå (t.ex. högt integritetsskydd) eller rädda livet på patienten?

Jag är övertygad om att svaret på den frågan alltid kommer besvaras med: Livet, såklart! I alla fall om vi befinner oss på armlängds avstånd från den vars liv det handlar om.

Sett på håll kan svaret bli annorlunda, åtminstone i det teoretiska fallet. Vadå, teoretiska fallet? Jo, vad jag menar är att det är mycket lättare att stifta lagar, upprätta regelverk och yrka på strikt efterlevnad om man får sitta på håll och arbeta med statistiska utfall.

Hur många av vårdens patienter dör på grund av att det saknas information om deras tidigare vårdtillfällen och uthämtade läkemedel? Därom tvista de lärde, men siffror i tusental räknat används ofta som slagträ i debatten för bättre informationssystem inom vården. Men säkerhetsaspekterna, då, vad gör vi med dem?

Det är då vi yppar de magiska orden: rätt säkerhet! Med rätt säkerhet kan vi både hålla hög säkerhet i informationshantering, i passagekontroller, i patientvården m.m. och samtidigt ge rätt vård grundat på rätt informationsunderlag.

Det är här det svåra börjar. Vad är rätt och vad är fel?
En mängd olika verksamheter har interna regelverk och lagstiftning att följa. Är att följa dem till varje pris det som är rätt? Att begå lagbrott är inte att rekommendera, så mycket tycker jag mig förstå. Att tulla på interna regelverk då, är det OK?

Det är självfallet omöjligt att svara på i det generella fallet. Enda sättet att komma fram till ett svar som är ”rätt” är att ta hänsyn till alla påverkande faktorer. Lätt, eller hur?
Nej, det är det inte, men det går faktiskt nästan!

Vad som är rätt säkerhet är en komplex fråga och bör hanteras som en sådan. Att få med så många påverkande faktorer som möjligt får man i en kvalificerad riskanalys. Inte den där man gör själv inför valet mellan att ta bussen eller bilen, utan den där så många som möjligt av de som kan förväntas bidra till klarhet i frågan deltar.

Hur ofta utförs en bra riskanalys? Alldeles för sällan, på gränsen till aldrig…
Varför då? När det är så otroligt bra…

Magnus Andersson


0 kommentarer :: Rätt säkerhet – på liv och död?

Skicka en kommentar